Jak být efektivním týmovým hráčem

Lze motivovat tým k lepším výkonům a úspěchu, i když nejste vedoucí, ale pouze jeho člen? Odpověď zní ano - stačí se držet následujících rad.

1. Buďte příkladem, nevyhýbejte se zodpovědnosti
- Ukažte ostatním, že dokážete tvrdě pracovat a že jste schopni neustále se učit novým věcem.
- Pokud se něco pokazí, nikdy se nepokoušejte hodit vinu na jiného člena týmu.
- Nevzdávejte se před každou nedobrou situací, která může být zlepšena. Snažte se jí zlepšit sami.
- Nečekejte až se odhodlají ostatní, buďte iniciativní.
- Nepopulární práci, která patří vám, nikdy neházejte na druhé.

2. Učte ostatní
- Jestliže jste v něčem dobří, trénujte v tom další lidi. Rozdávání znalostí vám neuškodí (spíše se v nich zdokonalíte) a naopak pomůže ostatním.

3. Buďte otevření
- Povzbuzujte volné myšlení a diskuzi. Nikdy nezesměšňujte návrhy ostatních kolegů.
- Berte každého člena týmu vážně a zbavte se předsudků.
- Učte se z chyb vlastních i cizích. To je nezbytnost pro trvalý úspěch - nikdo v týmu by neměl opakovat stejnou chybu.

4. Budujte vztahy
- Denně trávíme minimálně osm hodin v práci, díky čemuž v kolektivu vznikají přátelství i nevraživost. Snažte se, aby té nevraživosti bylo co nejméně.
Je celkem běžné, že člověk pracuje 5 let s kolegou, u nějž nezná ani datum narozenin, nebo například fakt, zda má děti. Za takových podmínek se vřelý vztah nevytvoří, takže se alespoň trochu o svoje spolupracovníky zajímejte.
- Nikdy nezneužívejte nebo neurážejte svoje kolegy.
- Nikdy nikoho nepomlouvejte, nebo nejednejte za jeho zády o něčem, co se ho osobně týká.

Úspěch týmu nezávisí jen na jeho vůdci, ale hlavně na jeho členech. Mějte to na paměti.

-ds-

Zdroj: Fabjob.com - americký server pro uchazeče o zaměstnání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Fabjob.com