Jak být lepším komunikátorem

Když dostanete za úkol zlepšit svou komunikaci, jak to uděláte? Budete se snažit rozvíjet svou schopnost vytvářet prezentace v PowerPointu? Budete věnovat větší pozornost tomu, jak píšete e-maily? Budete jasněji sdělovat svému týmu své požadavky? Můžete dělat vše, ale stejně důležitá je odezva druhé strany. Článek nabízí několik tipů, jak zlepšit komunikaci s klienty či kolegy pomocí metod inspirovaných konceptem neuro-lingvistického programování (NLP).

- Budování vztahu. Prioritou je zde porozumět realitě člověka, s nímž komunikujete. Vaším úkolem je přizpůsobit mu způsob mluvy, řeč těla i hladinu vkládané energie. Důležité je proto předem se seznámit s lidmi, se kterými budete jednat. Snažte se zjistit, jak nahlížejí na svět, co je pro ně důležité.

 - Co opravdu chcete? Druhou důležitou dovedností je ujasnit si výsledek, který chcete. Když s někým komunikujete, většinou žádáte určitou změnu. Chcete-li však být přesvědčiví, musíte věřit v to, co požadujete.

- Nejen slova mluví. Měli byste se naučit také správně používat jazyk. Lidé přijímají informace všemi smysly a jazyk, který používají, odkrývá, který ze smyslů nejvíce.

- Jde o to, jak to řeknete. Při komunikaci je velmi zásadní, aby vaše jednání bylo ve shodě. Znamená to, že vaše slova, způsob vyjadřování a víra v to, co říkáte, musí odpovídat.

-kk-
Zdroj: Training Zone - britský portál o vzdělávání dospělých
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Zone