Jak dobře tahat za provázky

Vedoucí pracovníci mají veliké možnosti k tomu, aby vytvořili ve společnosti hodnoty, kulturu a pozitivně působili na činnost svých zaměstnanců. Jakým způsobem toho dosáhnout? Na začátku musejí být představy o rozvoji společnosti v souladu s nejvnitřnějšími hodnotami, které vedoucí pracovník zastává. Zde jsou další body.
1. Staňte se tím, co požadujete od svých zaměstnanců. Není nic účinnějšího, nežli pozorovat svého nadřízeného, jak dělá sám to, co chce od svých podřízených.
2. Jestliže stanovíte nějaká pravidla, následujte je sami až do té doby, než je změníte.
3. Chovejte se jako součást týmu, nikoliv pouze jako ti, kdo jej vedou.
4. Pomozte lidem dosahovat cílů, které jsou pro ně důležité, stejně tak jako jim pomáháte dosahovat těch, které jsou důležité pro vás.
5. Slibte jen to, co můžete splnit
6. Zavažte zaměstnance k vašemu velkému organizačnímu cíli.
7. Použijte každou možnou komunikaci k podpoře cílů pro vaši společnost.
8. Dostatečně s lidmi hovořte, aby si byli jisti, jaká jsou vaše očekávání.
9. Podporujte manažery ve vaší společnosti ve vzájemném poskytování zpětné vazby.
-kh-

Zdroj: About HR - část amerického portálu About.com pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje About HR