Jak dosáhnout lepší týmové spolupráce

Týmy, které dobře spolupracují, mohou přinášet skvělé výsledky a skutečně přispět k úspěchu své organizace. Řada firem však nedokáže potenciál svých týmů plně využít. Jak tomu předejít?

- Pomáhejte k lepšímu vzájemnému porozumění. V každé organizaci je široké spektrum lidí s různými zkušenostmi a funkcemi, kteří mají rozdílné hodnoty a rozdílné přístupy k řešení věcí. To může být velká výhoda, naučíte-li je vnímat přispění druhých jako výzvu, nikoli problém.

- Pomáhejte pochopit propojení. Úspěch organizace závisí na správném propojení jednotlivých jejích částí. Začněte tím, že si je zobrazíte vizuálně.

- Zajistěte smysluplné porady. Týmy se musejí občas scházet, porady by však neměly být ztrátou času. Ujistěte se, že mají jasný účel, kterého do konce porady dosáhnete.

- Oceňujte výsledky i snahu. Jen velmi málo lidí pracuje se zájmem dělat to špatně. Udržujte proto motivaci tím, že budete uznávat nejen úspěchy, ale i snahu.

- Podporujte zábavu a kreativitu. Práce je vážná věc. To však neznamená, že to nemůže být zábava.Vyzývejte ke kreativnímu uvažování.

-kk-

Zdroj: ezinearticles.com - Databáze odborných článků pro elektronické magazíny.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ezinearticles.com