Jak efektivně jednat a vycházet s nadřízeným

Každý manažer si je jistě dobře vědom potřeby efektivně řídit své podřízené. Neméně důležité ale také je, jak zvládá vztah se svým vlastním nadřízeným.

Vy a váš nadřízený tvoříte tým. Úspěch každého z vás do značné míry závisí na tom druhém. Jak ale vytvořit plodný pracovní vztah, ve kterém můžete oba sklízet výhody? Musíte se naučit, jak nejlépe „řídit“ svého nadřízeného. Začněte tím, že si položíte následující otázky:

Jaký typ člověka je můj šéf?
Zajímají ho pouze výsledky, nebo se zaměřuje také na všechny detaily? Pokud budete poskytovat příliš mnoho detailů člověku, který chce znát jen konečný výsledek, brzy se oba stanete velmi frustrovanými. Můžete dokonce nabýt dojmu, že šéf nestará o to, jak tvrdě jste na projektu pracovali. To ale nemusí být pravda. Takový šéf věří, že uděláte všechny úkoly s projektem související - jinak by vám projekt nesvěřil. A jelikož na vás je odpovědnost za všechny detaily, on chce pouze výsledky.
Pokud hned zpočátku porozumíte osobnosti nadřízeného, ušetříte si spoustu starostí a nedorozumění do budoucna.

Je můj šéf ranní ptáče, nebo je výkonnější spíše odpoledne?
Jestliže váš nadřízený rána příliš nemiluje, zkuste nebýt prvním, s kým bude mít během dne schůzku - zvláště pokud se chystáte prodiskutovat nějaký problém. Odpoledne bude vnímavější a více nápomocen k řešení daných problémů.

Pomáhám svému šéfovi s plněním jeho cílů?
To se vám bude dařit lépe, pokud rozumíte tomu, čeho chce váš šéf dosáhnout. Když budete znát jeho specifické cíle, pomůže vám to lépe porozumět směru, kterým se vaše firemní oddělení ubírá. S těmito informacemi můžete zaujmout proaktivní přístup a v rámci svých možností pomáhat s dosahováním konkrétních cílů a překonáváním překážek. Vaše snaha jistě nezůstane nepovšimnuta.

Rozumím jasně tomu, co ode mě můj šéf očekává?
Jen málo šťastlivců má nadřízeného, který jim přesně nalinkuje úkoly a svoje očekávání. Všichni ostatní musí vyplnit prázdná místa jak nejlépe umí. Pokud je vaším šéfem někdo, kdo dobře zachází s detaily, shrňte je do jednoho celku tak, jak si myslíte že by měl výsledek vypadat. Ten mu pošlete a žádejte odezvu a schválení.
Pokud se váš šéf krčí při pohledu na více papíru, zaveďte neformální konverzaci o vaší roli a povinnostech v oddělení. Během těchto rozhovorů si dělejte poznámky, ke kterým se později můžete vracet.

Dělám vše pro to, aby můj šéf a moje oddělení vypadalo dobře?
Je to prosté - jestliže váš šéf vypadá dobře, vypadáte dobře i vy (alespoň v očích vedení podniku). Proto pokud máte např. nějaké nápady jak vylepšit oddělení, dejte o tom šéfovi vědět. Jak se oddělení bude zlepšovat, budete získávat více důvěry, což může pomoci vaší kariéře.

Pokud si budete vést dobře, časem zjistíte, že fungujete spíše jako partner, než podřízený svého šéfa. Jako takovému se vám dostane větší zodpovědnosti, která může vést k profesionálnímu růstu a většímu uspokojení z vaší práce.

-ds-

Zdroj: Monster.com - přední světový pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje Monster.com