Jak efektivně řídit zaměstnance na dálku

Práce na dálku se stává stále běžnější praxí. Pro firmy a jejich vedoucí pracovníky tím však vyvstává potřeba naučit se zaměstnance pracující z domova či vzdáleného pracoviště efektivně řídit. Prvním důležitým předpokladem je dohoda na pracovním rozvrhu. To, že zaměstnanci pracují na dálku, ještě neznamená, že se nebudou řídit určitým pracovním rozvrhem. Platí to nejen pro dodržování pracovních hodin, ale i přestávek.

Vymezte cíle

Dále je třeba vyjasnit si se zaměstnanci pracujícími na dálku jejich cíle. Cíle vymezujte tak, aby byly měřitelné a zajišťovaly odpovídající produktivitu práce. Zajistěte profesionalitu. Lidé komunikující s těmito pracovníky prostřednictvím telefonu nebo internetu by neměli poznat, kde dotyčný zrovna sedí. Jasně vysvětlete, co od zaměstnanců očekáváte.

Sledujte výkonnost

Důležité je také zajistit, aby vzdálená pracoviště splňovala firemní standardy bezpečnosti, výkonnosti a důvěrnosti. Ujistěte se, že zaměstnanci mají k dispozici potřebné vybavení. Výkonnost pak monitorujte. Soustřeďte se na výsledky, zpětnou vazbu a udržování pravidelné komunikace.

Výkonnost zaměstnanců pracujících na dálku se naučte uznávat a odměňovat. Dejte jim najevo, že si jejich práce vážíte a nabízejte možnosti rozvoje kariéry. Udržujte tým, jehož členové se budou navzájem podporovat. Konflikty řešte okamžitě. Pravidelně sbírejte postřehy o tom, co funguje a nefunguje, a snažte se jimi řídit.

-kk-

Zdroj: BLR.com - americký portál věnovaný rozvoji lidských zdrojů, bezpečnosti práce a odměňování
Zobrazit přehled článků ze zdroje BLR.com