Jak efektivně vést na dálku

Pracovní týmy se stávají stále více „virtuálními". Tvoří je lidé pracující napříč prostorem, časovými pásmy i kulturními hranicemi. Pro firmy to znamená potřebu učit se je vést, chtějí-li dosahovat svých obchodních cílů.

Mezi výhody virtuálních týmů patří především propojení různých znalostí a dovedností, snížení nákladů díky odstranění překrývání funkcí a sdílení nejlepších postupů nebo produktivita 24 hodin denně díky různým časovým pásmům. Nevýhody naopak zahrnují obtížnější komunikaci a stanovování cílů nebo nedostatečnou angažovanost a oddanost členů týmů.

Pro vůdce, kteří jsou zvyklí jednat s lidmi tváří v tvář, může být řízení virtuálního týmu obtížné. Jak tedy efektivně vést na dálku?

- Udržujte úzkou komunikaci mezi všemi členy týmu.

- Budujte uvažování založené na spolupráci.

- Vyjasněte účel a cíle týmu.

- Zaveďte jasné výkonnostní standardy.

- Uplatňujte strategie koučování pro řízení na dálku.

- Oslavujte dílčí úspěchy.

-kk-

Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher