Jak jednat s těmi, s nimiž se nedá jednat

Na každém pracovišti se najdou lidé, s nimiž je obtížné vyjít. Míra složitosti vzájemných vztahů závisí na sebeúctě, sebedůvěře i profesionální odvaze zúčastněných. Vždy je však jednodušší řešit takové situace, pokud se daný zaměstnanec chová stejně nevhodně k více osobám. Nejčastější problémy způsobují zaměstnanci, kteří stále mluví a nedokáží poslouchat, neplní své závazky, kritizují iniciativy všech ostatních a jejich cílem je získat náklonnost nadřízených jakýmkoli způsobem.

Do konfrontace s takovými zaměstnanci bychom se však neměli bezhlavě pouštět, nemáme-li patřičný emocionální odstup. Neustálými stížnostmi docílíme častokrát jen toho, že nás budou ostatní vnímat jako neschopné řešení svých problémů. Největší nebezpečí plynoucí z neustálého boje se složitou osobností v práci však spočívá v tom, že můžeme být sami označeni za osobu, se kterou se nedá vyjít. Této nálepky se jen těžko zbavuje a může hrát zásadní vliv v dalším rozvoji kariéry. Článek proto přináší několik tipů, jak vycházet s problematickými kolegy.

- Začněte u sebe. Jste si jisti, že problémy přidělávají jen ti druzí?
- Zamyslete se nad tím, co zažíváte s důvěryhodnými kolegy a přáteli. Věnujte pozornost nepsaným pravidlům vzájemné komunikace.
- Osobu, s níž máte problémy vyzvěte nejprve k soukromé diskusi. Seznamte ji s vašimi pocity.
- Sledujte změny po této promluvě. Zhodnoťte, zda je nutné o vašem problému znovu hovořit.
- Můžete dotyčného konfrontovat i veřejně. Využijte jemného humoru nebo, sarkasmu nebo fyzického gesta.
- Pokud stále nenastala žádná změna, je čas zapojit ostatní. Připravte se mluvit s nadřízenými.
- Shromážděte další zaměstnance, kteří by mohli mít tentýž problém. Postupujte ale opatrně.
- Pokud ani tato rada nepomůže, začněte usilovat o omezení kontaktu s příslušnou osobou. Nekažte si vlastní kariéru.
- Máte-li možnost, vyzkoušejte přestup do jiné funkce v rámci firmy. Útěk je nakonec také možnost.
- Pak už zbývá jen opuštění firmy. Můžete namítat, že vy nejste problematičtí a jen jste dělali svou práci, otázkou však zůstává jakou cenu ve smyslu vlastní spokojenosti a úspěchu jste ochotni za to platit.

-kk-
Zdroj: About HR - část amerického portálu About.com pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje About HR