Jak jste na tom s interní komunikací?

Ilustrační snímek

Většina firem se velmi aktivně snaží komunikovat se zákazníky, investory, médii, analytiky a dalšími externími příjemci svých zpráv. Ne vždy je však stejná míra aktivity vyvíjena i směrem dovnitř firmy – v komunikaci se zaměstnanci. Je vaše interní komunikace dostatečná a srozumitelná? Má pevnou vizi, strategii a hodnoty? I když si na tyto otázky odpovíte kladně, prostor pro zamyšlení a zlepšení existuje vždy. Shrňme si proto doporučení pro efektivní interní komunikaci, která přinesl server hrcommunication.com. Skutečně je všechna splňujete?

 • Komunikujte jasně a stručně. Pozor na příliš velký objem informací najednou a nesrozumitelné výrazy.

 • Vaši vedoucí představitelé musejí jít příkladem. Měli by být viditelní a dostupní.

 • Různí lidé komunikují různě. Musíte znát potřeby zaměstnanců v oblasti komunikace a také kanály, které preferují.

 • Informace potřebují kontext. Zaměstnanci by od vás měli slyšet, proč se věci ve firmě dějí tak, jak se dějí a hlavně jaký konkrétní vliv to bude na ně mít.

 • Zaměstnance informujte jako první. Neměli by se dozvídat o zásadním dění ve firmě z externích zdrojů.

 • Neomezujte se jen na dobré zprávy. Vaše komunikace musí působit věrohodně.

 • Dodržujte, co slíbíte. Zaměstnanci si velmi dobře pamatují, co jim řeknete a budou sledovat, zda to také uvedete do praxe.

 • Neomezujte osobní komunikaci. Komunikace tváří v tvář má i dnešní době vyšší váhu než informace zprostředkované v písemné či audiovizuální podobě.

 • Postupujte systematicky a strategicky. Měli byste mít plán interní komunikace včetně kalendáře.

 • Měřte efektivitu interní komunikace. Rozumějí vaši lidé tomu, jak jejich práce pomáhá vaší organizaci dosahovat jejích cílů?

 • Iniciujte dialog. Umožněte zaměstnancům, aby na zprávy od vás mohli reagovat. Jednosměrná komunikace příliš nefunguje.

 • Hledejte příležitosti, jak zaměstnancům poděkovat. Když lidé vidí vaše uznání, více se zapojí.

-kk-

Zdroj: HR Communication - americký server věnovaný HR a interní komunikaci
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Communication