Jak na efektivní zaměstnanecký průzkum

Existují tři základní důvody, proč organizovat zaměstnanecké průzkumy: 1) za účelem identifikování záležitostí, které mohou ovlivňovat kvalitu života zaměstnanců v práci, 2) za účelem identifikování způsobů, jak zvýšit produktivitu a 3) vzhledem k problémům identity firmy, která může mít dopad na spokojenost klientů. Článek radí, jak průzkum efektivně připravit.

- Soustřeďte se na klíčové aspekty. Při navrhování průzkumu se zaměřte na jeden či dva klíčové aspekty. Nesnažte se pokrýt všechna myslitelná témata. Příliš široké téma znemožňuje formulaci detailních otázek. Když byste si vybrali mnoho témat, zaměstnanci od vás navíc budou očekávat nové postupy ve všech těchto oblastech. Výhodou omezení počtu témat je i zkrácení průzkumu, které podpoří větší účast.

- Jděte za hranice souhrnných statistik. Souhrnné statistiky většinou nestačí k pochopení organizační dynamiky. Cílíte-li na určitý problém, vždy žádejte účastníky, aby spolu s vymezením tohoto problému identifikovali i řešení. Zároveň zachovejte rovnováhu mezi otázkami s uzavřeným a otevřeným koncem. Otevřené se obtížněji analyzují.

- Přidejte demografické ukazatele. Dobrý zaměstnanecký průzkum zahrnuje sadu demografických otázek. Zaměstnanci by měli označit své oddělení, věk apod. Je to důležité, protože různé skupiny mají různé problémy. Pomůže vám to zaměřit analýzu na specifické skupiny.

- Omezte očekávání. Nevytvářejte dojem příliš vysokých očekávání. Jakmile nadnesete určitá témata, zaměstnanci budou očekávat, že je začnete řešit. Když pak nebudete jednat, ztratí zájem sdílet s vámi své názory.

- Zachovejte důvěrnost odpovědí. Zaměstnanci si většinou nelibují v kritice kolegů či nadřízených. Zaručíte-li jim však, že jejich odpovědi zůstanou důvěrné, budou se cítit pohodlněji a odpovídat pravdivěji. Důvěrnost vám může pomoci zachovat nezávislá třetí strana, která průzkum provede a zpracuje výsledky.

- Zvyšujte počet odpovědí. Klíčovým faktorem k posílení účasti zaměstnanců na průzkumu je vaše schopnost komunikovat a vysvětlit jeho důležitost. Zaměstnanci musejí vědět, že usilujete o zvýšení kvality jejich pracovního života.

- Buďte transparentní. Poskytněte zaměstnancům všechny výsledky. Nevybírejte si jen pozitivní komentáře. Chybějící negativní ohlasy znevažují důvěryhodnost průzkumu.

- Navažte akčním plánem. V rámci výzvy k účasti v průzkumu sestavte i časový rozvrh, v němž specifikujete, kdy budou dostupné výsledky a představíte plán následných akcí.

-kk-

Zdroj: ezinearticles.com - Databáze odborných článků pro elektronické magazíny.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ezinearticles.com