Jak na podnikový ergonomický program

Každoročně doplácejí firmy na zdravotní problémy svých zaměstnanců obrovskými sumami. Jedním z hlavních zdravotních problémů je přitom bolest zad a svalů. Ergonomické bezpečnostní programy na pracovišti tomu však mohou do značné míry zabránit. Prevence je v tomto směru více než vhodná. Ergonomická opatření je třeba zahrnout do celkové manažerské strategie podniku, aby tak vedla ke snížení únavy pracovníků a vyšší produktivitě. Silný ergonomický program přitom podle odborníků sestává nejméně ze šesti součástí:

- Manažerský závazek. Úspěšný ergonomický program vyžaduje svého vedoucího pracovníka nebo tým.
- Angažovanost zaměstnanců. Pro implementaci ergonomického programu je třeba získat aktivní účast pracovníků.
- Identifikace rizik. Je třeba předem vědět, které činnosti mohou zaměstnancům přivodit zdravotní rizika.
- Kontrola rizik. Identifikovaným rizikům je třeba věnovat náležitou pozornost.
- Školení. Vzdělávání zaměstnanců v oblasti ergonomie je velice důležité. Není však vhodné opakovat každoročně totéž školení, nýbrž jeho formu obměňovat.
- Zdravotní management. Každá společnost by měla mít vlastní program pro návrat zaměstnanců do práce po zdravotní přestávce.

**Datum vydání:** II/2003
Zdroj: Occupational Hazards - bezpečnost práce a ergonomie ve firemních programech, legislativa, řízení, zdraví
Zobrazit přehled článků ze zdroje Occupational Hazards