Jak na pružná pracovní opatření

Rok od roku přibývá zaměstnanců, kteří využívají některou z forem pružné pracovní doby. Nabídka pružné práce je jednou z úspěšných taktik náboru. Zejména malým firmám umožňuje udržet si konkurenceschopnost vůči větším firmám, které mohou nabídnout svým lidem více peněz, ale drží se spíše tradiční pracovní doby.

Mezi další výhody pružné pracovní doby patří větší spokojenost, energie a kreativita zaměstnanců, nižší absence, menší stres a lepší rovnováha pracovního života s osobním. Nejpopulárnější zřízení zahrnují pružný začátek a konec pracovní doby, zhuštěný pracovní týden, práci na dálku, práci na částečný úvazek a sdílení úvazků.

Zaměstnavatelé se mohou ujistit, že pružná opatření přinesou užitek jim i zaměstnancům, pokud se vyhnou následujícím chybám.

- Neschopnost zahrnout zaměstnance do plánování. Velkou chybou je nedostatečná komunikace se zaměstnanci při přípravě pružných opatření. Předem se proto zajímejte nejen o své, ale i jejich zájmy a potřeby.

- Neschopnost určit, pro které pozice či jednotlivce není pružná pracovní doba vhodná. Zavedení pružných opatření by nemělo ochromit provoz firmy. Berte v úvahu individuální pracovní styl svých lidí a potřebu jejich dostupnosti.

- Neformální pravidla vedoucí k rozporům a nespravedlnosti. Proměnlivé zavedení neformálních praktik povede ke špatné morálce a může skončit i u soudu. Svou politiku pružných pracovních opatření byste měli sepsat a zajistit, aby nikoho nediskriminovala.

- Úbytek komunikace. Opatření, jako je práce na dálku, mohou oslabit sociální kontakt. Pořádejte proto pravidelné schůze s těmito zaměstnanci a neomezujte kontakt pouze na e-mail.

- Odpor managementu. Manažeři by se měli vzdělávat, aby dokázali řídit zaměstnance na základě respektu a důvěry a hodnotili výsledky jejich práce, spíše než postup.

- Neschopnost monitorovat, hodnotit a aktualizovat pružná pracovní opatření. Nejde o jednorázová, ale dlouhodobá řešení.

- Právní úskalí. Zaměstnavatel by měl přesně vymezit, kdo bude mít na pružná opatření nárok a za jakých podmínek, aby se vyhnul diskriminaci a případným soudním postihům.

-kk-
Zdroj: Business Know-How - americký server věnovaný různým aspektům řízení malých podniků
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Know-How