Jak naučit vyšší management brát mladší kolegy vážně

Většina firem si uvědomuje, jak důležitá je diverzita mezi zaměstnanci a že je nutné přinést takříkajíc svěží vítr do stojatých vod firmy, pokud chceme, aby byla inovativní, moderní a udržitelná. Ideálním modelem jakékoliv společnosti tedy je kombinace starších, zkušenějších manažerů a mladších, inovativních a ambiciózních pracovníků. Často se ale stává, že starší kolegové neberou ty mladší vážně. Co s tím dělat a a jak se této situace vyvarovat, popřípadě zbavit?

Ilustrační snímek

Nastavte firemní kulturu založenou na inovacích

Prvním krokem podle HR Zone je nastavit politiku vaší firmy tak, aby byla založená právě na inovacích, změnách a nových trendech. Pokud se nebudete snažit být moderní společností a jít s dobou, pouze těžko mohou být vaši zaměstnanci a senior manažeři připraveni zabývat se návrhy na změny a inovace. Učiňte tedy kroky k tomu, aby byla vaše firemní kultura založená na přijímání změn a na hledání nových řešení.

Berte návrhy všech zaměstnanců vážně

Návrhy na inovace a vylepšení by měly být managementem brány vážně, a to ať přicházejí od kohokoliv napříč všemi strukturami společnosti. Tento přístup by neměl zůstat pouze teoretický, ale měl by se opravdu projevit v konkrétním a každodenním jednání vedení firmy i jednotlivých manažerů. Přijímejte názory zaměstnanců, bavte se o nich, implementujte je a vězte, že lidé, kteří jsou takříkajíc ve frontově linii, ví často nejlépe, co by se mohlo dělat jinak.

Nastavte pravidelná jednání všech stran

Způsob, jak donutit starší management brát vážně návrhy mladších kolegů, tkví v poskytnutí vhodné platformy k předávání těchto návrhů a k výměně názorů. Proto je nutné začít organizovat pravidelná setkání mezi jednotlivými skupinami a jedinci ve vaší firmě tak, aby se doslova museli navzájem poslouchat. Stejně tak je dobré různé projekty svěřit skupinkám složeným z různorodých zástupců věkových kategorií i seniority v rámci firmy, a to tak, aby byli daní jedinci nuceni spolupracovat a přicházet kolektivně s řešeními.

 

-mm-

Zdroj: HR Zone - britský portál zaměřený na lidské zdroje
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Zone