Jak ochránit adepty od hloupých rozhodnutí

Pro zlepšení náborových výsledků je třeba změnit systém rozhodování, protože implementace nových nástrojů nebo technik tento zásadní nedostatek nevyřeší.

Postavte adepty na vrchol hierarchie

První změna by se měla týkat reorganizace hierarchických vztahů mezi náboráři, adepty a náborovým týmem. Ve většině firem je náborový tým na prvním místě, pak jsou náboráři a naposled adepti. Tím, že adepty dáte na vrchol této pyramidy a náboráře „povýšíte“ na partnery náborových manažerů, provedete první potřebnou změnu.

Dále je třeba odstranit rozhodování na základě emocí, intuice a příliš úzkých technických dovedností.

Tyto změny budou vyžadovat zapojení managementu. Je nutné vědět, jak ochránit adepty od špatných rozhodnutí. Většinou si náborový manažer a tým myslí, že jsou moudří, neomylní a že vybírají ty nejlepší. Výsledkem toho je, že staví náboráře do nižší pozice a obvykle nevyhledávají jejich radu a názor. To znamená, že vykazují nedostatek respektu vůči adeptům. Výhodnější je přístup „adept = zákazník“. Tím, že se náborář stane partnerem svého náborového manažera, bude moci ovlivnit rozhodování a uchránit adepty nerozumných rozhodnutí a špatných náborových praktik. K tomu bude potřebovat, aby směl zasahovat do všech úrovní posuzovacího a výběrového procesu.

Toto je několik bodů, se kterými můžete začít:

- Dobrá informovanost o pozici. Než začnete hledat adepty, seznamte se s potřebami pozice, nechte si definovat klíčové projekty a potřeby, které pozice bude vyžadovat a připravte si předběžný profil například tak, že oslovíte kvalitní zaměstnance, kteří již delší dobu pracují v podobných pozicích ve firmě.

- Shromážděte argumenty. Nemůžete obhajovat své adepty „neozbrojeni“. Využívejte výsledky testů, referencí a výčtů uznání, povýšení, bonusů a dalších příkladů úspěchů, kterých adepti dosáhli.

- Neberte „ne“ za odpověď. Příliš mnoho manažerů se dokáže rozhodnout bez hmatatelnějších podkladů a náborář by tomu měl zabránit. Když nemá tým dostatek podkladů, na základě kterých by bylo možné udělat správné rozhodnutí, musí bojovat za svého adepta, pokud věří, že je hodnocen nefér.

- Učte své manažery. Pokud dokážete učit své manažery, jak vylepšit své dovednosti při pohovoru, jste pravděpodobně považováni za odborníky a nenahraditelné členy náborového týmu.

- Účastněte se rozboru. Kolektivní posouzení týmem je korektní prostředek v případě, že všichni přítomní obhájí svá tvrzení příklady – což je zřídka. Spíše se všichni drží názoru dominantní osoby, nebo obavy jednoho či dvou lidí strhnou a změní jinak pozitivní postoj ostatních.

-av-
Zdroj: ERE.net - přední světová online komunita pro odborníky z oblasti náboru
Zobrazit přehled článků ze zdroje ERE.net