Jak pomoci zaměstnancům projít změnou

Velké změny ve firmě přirozeně vyvolávají mezi zaměstnanci strach a nejistotu. Mají-li proto vaši lidé změnu dobře zvládnout, neměli by se cítit být součástí problému, ale naopak součástí jeho řešení. Jak toho docílit radí článek na britském serveru Management Today:

Dejte lidem směr

Základem je vysvětlení důvodů změn a očekávaných cílů. Když všichni chápou, kam a proč firma směřuje, více se semknou a postupují stejným směrem. Oslavujte také úspěchy, abyste podpořili pozitivní chování.

Dejte lidem hlas

Vytvořte otevřené fórum pro zaměstnance prostřednictvím kanálů, které u vás nejvíce fungují – diskusní setkání, formuláře pro zpětnou vazbu... cokoli, co dá vašim lidem svobodu v projevení názorů na současný způsob práce a sdílení myšlenek pro realizaci změn.

Dejte lidem dovednosti

Vzdělávejte klíčové pracovníky v technikách řízení provozu a projektů, které budou moci uplatňovat v praxi.

-kk-

Zdroj: Management Today - portál britského manažerského magazínu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Today