Jak pozitivně ovlivnit atmosféru pracoviště

Depresivní atmosféra na pracovišti je nepříjemná věc. Snižuje produktivitu, zhoršuje vztahy mezi zaměstnanci, bere lidem chuť pracovat. S takovým problémem je třeba se co nejrychleji vypořádat.

Jak poznáte, že vaše zaměstnance postihla „hromadná deprese“:
- obecný pocit letargie (lidé dělají požadované minimum bez jakéhokoliv nadšení);
- malá kreativita a inovace;
- velmi nízká produktivita;
- vysoká míra absence, pozdní příchody zaměstnanců;
- nízká míra komunikativnosti lidí ve firmě;
- žádné výrazy radosti nebo štěstí, i když je dosaženo úspěchu.

Jak taková situace vzniká:
- špatný psychický stav, deprese nebo vyhoření u manažerů či vedoucích;
- zneužívání alkoholu a drog lidmi ve vedoucích pozicích;
- nedostatek ohledu na různorodost lidských povah mezi zaměstnanci;
- tolerance a neopodstatněné odměňování tuctových, nezajímavých zaměstnanců - přehlížení skutečně kreativnějších a výkonných lidí;
- dysfunkční chování manažerů a vedoucích;
- tajnosti v podniku (např. vedení tají cosi, co se přímo týká zaměstnanců).

Tipy pro navrácení vitality na pracoviště a do celé organizace

1. Včas rozpoznat výše popsaný stav a začít podnikat pozitivní kroky k řešení problému.

2. Často provádět průzkum psychického klimatu na pracovišti. Ptát se lidí na jejich osobní pocity z atmosféry ve firmě.

3. Do řešení problému zahrnout lidi ze všech úrovní hierarchického žebříku. Ačkoli mohou být zpočátku neochotní nebo nedůvěřiví, zapojit všechny pracovní pozice je klíčové pro získání dobrých výsledků.

4. Identifikovat specifické cíle a úkoly pro zdravé pracoviště. Prémiemi odměňovat pouze lidi, kteří si to zaslouží, za jejich kreativitu a přínos. Třeba to bude motivovat další zaměstnance k zvýšení jejich vlastního pracovního snažení.

5. Vyškolit manažery v problematice psychologie práce a firemní kultury.

6. Vzbudit v manažerech pocit odpovědnosti za emocionální klima ve firmě. Přesvědčit je, že oni musí jít příkladem.

7. Komunikace mezi zaměstnanci je dalším klíčem k úspěchu. Uspořádejte alespoň dvakrát do roka nějakou firemní společenskou akci - vánoční večírek, oslavu nějakého firemního úspěchu. Je to nejlepší cesta ke sblížení zaměstnanců a zlepšení jejich vzájemných vztahů.

8. Dát zaměstnancům možnost anonymně sdělovat svoje problémy, nespokojenost, případně náměty. Ať už elektronickou formou, nebo jednoduše jako schránku přání a stížností.

-ds-

Zdroj: Fabjob.com - americký server pro uchazeče o zaměstnání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Fabjob.com