Jak překonat generační problémy na pracovišti

Výzkum amerického personálního serveru CareerBuilder ukázal, že 43 procent zaměstnanců starších 35 let pracuje pod mladším nadřízeným. U zaměstnanců starších 45 let je to pak 53 procent a v případě zaměstnanců starších 55 let dokonce 69 procent. Vztahy mezi mladšími šéfy a staršími podřízenými přitom mohou způsobovat napětí. Zkušenosti s tím má 41 procent dotázaných zaměstnanců.

CareerBuilder proto radí, jak překonat generační rozdíly na pracovišti:

- Snažte se pochopit pohled druhé strany. Různé generace mají různé pohledy na tytéž záležitosti, od manažerského stylu po populární kulturu. Snažte se proto dívat na věci pohledem druhých a lépe chápat jejich uvažování.

- Upravte svou komunikaci. Mladí lidé mají tendenci upřednostňovat komunikaci pomocí moderních technologií, jako je e-mail nebo IM. Starší mohou preferovat častější osobní kontakt. Obě strany by proto měly brát komunikační rozdíly v úvahu, když spolu jednají.

- Udržujte si otevřenou mysl. Snažte se vyhnout předsudkům o zástupcích jiných věkových kategorií. Každý zaměstnanec má jiné dovednosti a silné stránky, usilujte proto raději o vzájemné učení.

-kk-

Zdroj: CareerBuilder - největší americký portál s nabídkami zaměstnání
Zobrazit přehled článků ze zdroje CareerBuilder