Jak přežít na otevřeném pracovišti

Řada lidí dnes pracuje v labyrintu malých šedivých kójí. To však neznamená, že nemůže své pracovní prostředí dále formovat tak, aby bylo snesitelnější. Nejdůležitější je dodržovat i na otevřeném pracovišti soukromí. Nevstupujte například do cizí kóje bez dovolení. Chovejte se stejně, jako by měla dveře. Vstupte až po očním kontaktu s kolegou, který vám přikývne. Vyhněte se také nahlížení do sousedních kójí zvrchu a neodpovídejte na otázky, které náhodou zaslechnete ze sousední kóje.

Snažte se co nejrychleji vyřizovat telefony. Nenechte je dlouho zvonit, nepoužívejte hlasitý odposlech a zvažte hlasitost vyzvánění i své vlastní mluvy. Když si potřebujete vyřídit soukromý hovor, počítejte s tím, že vás okolí slyší. Potřebujete-li s někým mluvit osobně, zvažte, zda by nebyl vhodnější hovor v konferenční místnosti. Také si nepouštějte nahlas rádio.

-kk-

Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues