Jak přijímat kritiku

Umění vyrovnávat se s kritikou je důležitým faktorem kariérního růstu jednotlivce. Reagovat je třeba v první řadě profesionálně – nenechat se vyvést z míry a kontrolovat své reakce. Článek popisuje několik jednoduchých postupů, jak zpracovat negativní informaci.

- Poslouchejte. Svým postojem, bez grimas a s přímým očním kontaktem dejte najevo, že jste otevření konstruktivní kritice a nápravě problému.
- Ptejte se. Snažte se získat více informací, nespokojte se s všeobecným tvrzením.
- Komunikujte. Dejte najevo, že výtkám rozumíte a poskytněte vysvětlení.
- Zdokonalte se. Zhodnoťte celou situaci, poučte se.

-kk-

**Datum vydání:** XII/2004
Zdroj: profesia.sk - slovenský portál s nabídkou zaměstnání a radami pro řízení kariéry
Zobrazit přehled článků ze zdroje profesia.sk