Jak prosadit svůj návrh

Úspěšná prezentace obchodního případu vyžaduje pečlivé plánování a uvažování. V dnešním obchodním prostředí se někdy neuchytí dokonce ani skvělé návrhy, protože nejsou správně předneseny a zváženy.

Vžijte se do jejich kůže

Nemůžete předkládat případ, pokud neznáte toho, komu jej předkládáte. Snažte se pochopit, proč by měli podpořit vaše plány, vžít se do jejich kůže. Zapamatujte si, že každá inovace něco stojí, a musí proto přinést dostatečné výhody. Je důležité, aby výhody převážily veškerá negativa.

Pozor na to, co říkáte

Často ti, kteří předkládají návrh, začnou publiku vykládat příliš mnoho provozních podrobností a zapomínají dát řádný důraz na výhody. Pro manažery HR je zvlášť důležité, aby k tomuto nesklouzli, protože jejich návrhy mohou být velice snadno odmítnuty jako zátěž a ne investice se zajímavou  vyhlídkou.

Jak jednou pochopíte vaše publikum a poznáte, co potřebuje slyšet, můžete rozhodnout, jaký komunikační kanál použijete. Toto rozhodnutí bude jistě ovlivněno zvyky a praxí ve vaší firmě, ale zvažte výhody využití kombinace dvou nebo tří komunikačních metod.

Například prezentace v PowerPointu sice má svá pozitiva, ale je dost neflexibilní.

Nazkoušejte si to

Bez ohledu na to, jak dobří jste jako přednášející, tento krok je důležitý. Na prvním dojmu, který vaše nabídka udělá, opravdu záleží. Přemýšlejte o možných námitkách, které budou vzneseny a zkuste na ně reagovat. Ujistěte se, že dáváte jasné informace.

Dejte možnost výběru

Není snadné získat souhlas. Riziko, náklady, čas nebo konkurence mohou vést k tomu, že váš návrh bude zamítnut. Jedna dobrá taktika je představit ne jedno, ale více řešení. Tímto způsobem dáte rozhodujícím osobám k dispozici možnost výběru a pocit, že ovládají situaci.

Neusněte na vavřínech

To, že získáte podporu, nemusí garantovat, že si ji udržíte. Reportování a pravidelné zprávy o postupu jsou nutné.

Úspěch vašeho příštího obchodního případu bude ovlivněn nejen výstupem stávajícího projektu, ale také vnímáním lidí, jak bezbolestný nebo bolestivý proces byl.

-av-
Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management