Jak prosadit změny

Současná doba zvyšuje poptávku po změnách a kreativních řešeních problémů. Často se však stává, že i když inovátoři mají dobré nápady, ztroskotají na odporu zaměstnanců. Chcete-li být v prosazování novinek úspěšnější, měli byste znát jednotlivá stádia přijímání změn.

- Slepota. V první fázi odporu lidé nevidí vaši myšlenku, protože jsou plně zaměstnáni věcmi, které považují za důležitější. V této fázi vám proto může paradoxně hodně pomoci krize.

- Zmrazení. Ve druhé fázi již lidé vidí nutnost změny, chybí jim však motivace jednat nebo mají strach a spíše se vymlouvají. Existuje celá řada technik, jak touto fází úspěšně projít, nejsnazší však vede přes změnu v tom, jak budete svou myšlenku vysvětlovat. Lidé v ní musejí vidět smysl a výhodu.

- Zaujetí. Této fázi jste dosáhli zájmu druhé strany přinejmenším dozvědět se více. Přesto je třeba umět celou věc vysvětlit stručně.

- Usazení. Po úspěšné prezentaci své myšlenky má inovátor tendenci přestat vyvíjet iniciativu, což je chyba. Naopak by měl vědět, že jeho myšlenku může zastínit něco jiného a stále ji prosazovat, než si na ni okolí zvykne.

-kk-

Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues