Jak řídit absence

Absence v zaměstnání mají dvě podoby. První je oprávněná, předem nahlášená, jako v případě zdravotní prohlídky nebo pohřbu příbuzného. Druhá je pak předem neočekávaná, u níž je již obtížné zjistit, zda má legitimní důvod.

Jestliže firma bere absence a pozdní příchody vážně, například používá měřící nástroje jako klíčový ukazatel výkonnosti, má větší předpoklad, že zaměstnanci nebudou absencí zneužívat. V tom případě je však důležité řídit také to, aby nedocházeli do zaměstnání, i když jsou nemocní.

Omezování pozdních  příchodů a absencí je pro HR velkou příležitostí, jak přidat firmě hodnotu způsobem, který lze přesně měřit. Jak na to?

- Získejte závazek nejvyššího vedení.

- Ujistěte se, že zaměstnanci rozumějí dopadům absencí.

- Komunikujte svou politiku směrem ke všem zaměstnancům a chovejte se podle ní.

- Ujistěte se, že zaměstnanci mají přesnou představu o absencích a nespoléhají se na subjektivní názory.

- Zavádějte podpůrná opatření v případě chybějících zaměstnanců.

- Proaktivně přistupujte ke zdravotním prohlídkám, zdravému stravování a možnostem cvičení.

- Školte a podporujte liniové manažery.

- Využívejte profesionální rady kvalifikovaných odborníků na zdraví.

- Pravidelně a přesně zaznamenávejte absence.

-kk-
Zdroj: HR Zone - britský portál zaměřený na lidské zdroje
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Zone