Jak řídit dobrovolnictví ve firmě

Rok 2011 je Evropským rokem dobrovolnictví, jehož cílem je oslavovat ty, kteří chtějí přispět potřebným, a podporovat dobrovolnictví na úrovni jednotlivců, organizací, států i celé Evropy. Velká Británie se například nyní chystá na Týden dobrovolnictví, který bude slavit od 1. června.

Britský server Management Today proto přinesl desatero doporučení, jak efektivně řídit firemní dobrovolnické aktivity. Sestavila jej Daniela Barone Soaresová ze společnosti Impetus Trust, která poskytuje finanční, manažerskou a odbornou podporu charitám a sociálním firmám.

  1. Ujasněte si svou motivaci. Proč nabízíte zaměstnancům dobrovolnictví?

  2. Vytvořte politiku dobrovolnictví, která bude jasně vymezovat kdo, co, kdy, kde, jak a proč.

  3. Soustřeďte se na dovednosti. Vyzývejte zaměstnance, aby při dobrovolnických aktivitách zapojovali své dovednosti, nejen investovali svůj čas.

  4. Pomáhejte s plánováním. Učte zaměstnance plánovat dobrovolnické aktivity jako novou práci.

  5. Požadujte oddanost. Dobrovolníci, kterým chybí pocit oddanosti, na vás mohou vrhat špatné světlo.

  6. Oceňte úsilí dobrovolníků. Zvažte, jak mohou dovednosti získané díky dobrovolnickým aktivitám uplatnit v profesním rozvoji.

  7. Podporujte partnerství. Dobrovolnictví umožňuje navázání partnerství s charitativními organizacemi, jejichž lidé mají zajímavé dovednosti, jimž se můžete učit.

  8. Vytvořte fórum pro sdílení zpětné vazby mezi vašimi zaměstnanci a dalšími účastníky dobrovolnických aktivit. Lépe si tak ujasníte úspěchy, kterých jste dosáhli, i možnosti zlepšení.

  9. Využijte nadšení dobrovolníků k další propagaci dobrovolnických aktivit a zapojení dalších lidí.

  10. Spolupracujte se zprostředkovatelskými organizacemi, které vám zajistí přístup k potenciálním spolupracovníkům z řad charitativních organizací, pomohou vymezit dobrovolnické projekty a sledovat pokrok.

-kk-

Zdroj: Management Today - portál britského manažerského magazínu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Today