Jak řídit špatnou výkonnost

Nedostatečná výkonnost je složitý, a proto také mnohdy opomíjený problém. Článek radí, jak se přehlížení tohoto problému efektivně vyhnout.

- Zaveďte politiku řízení výkonnosti. Je důležité, aby zaměstnanci věděli, co se stane, když nebudou dosahovat určité výkonnosti.

- Postavte se tomu čelem. Většině problémů se dá vyhnout, když se jim začnete věnovat včas.

- Jasně vymezujte očekávání. Lidé mohou být dostatečně výkonní jen tehdy, když budou znát vaše očekávání. Nejde přitom o záležitost, která by se měla řešit jen jednou ročně při celkovém hodnocení, ale průběžně.

- Sejděte se osobně. Narazíte-li na nedostatečnou výkonnost, je prvním krokem sejít se s dotyčným zaměstnancem a hledat důvody.

- Soustřeďte se na fakta. Namísto osobní kritiky dotyčného se zaměřte na chování, které pozorujete.

- Zvažte nápravné opatření. Zlepšit výkonnost může pomoci školení, koučink, ale i jasnější komunikace.

- Dejte ultimátum. Pokud se nedostatečná výkonnost nelepší a není jiné řešení, vymezte jasný cíl a termín jeho splnění s tím, že seznámíte s důsledky nesplnění.

-kk-

Zdroj: Management Today - portál britského manažerského magazínu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Today