Jak řídit virtuální tým

Spolu s tím, jak firmy hledají produktivnější a nákladově efektivnější způsoby výkonu práce, vzniká řada virtuálních projektů a projektových týmů. Článek proto přichází s desaterem tipů, které mají virtuálním týmům pomoci k výkonům na nejvyšší úrovni a co nejlepšímu využití různorodých dovedností, znalostí a schopností jednotlivých členů.

- Budujte důvěru a vztahy mezi členy týmu.

- Vytvářejte silnou týmovou identitu.

- Rozvíjejte znalost a podporu komunikačních technologií.

- Sdílejte odpovědnost za týmové cíle, jasně vymezte individuální cíle a oslavujte úspěchy.

- Zajistěte silný týmový leadership.

- Zaveďte procesy založené na úkolech.

- Budujte společenské a komunikační dovednosti.

- Zaveďte procesy pro skupinové rozhodování.

- Vytvářejte globální povědomí.

- Rozvíjejte dovednosti v oblasti řešení konfliktů.


-kk-

Zdroj: Training Magazine - portál předního amerického časopisu o vzdělávání a profesionálním rozvoji
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Magazine