Jak řídit zaměstnance po propouštění

Když musíte přikročit k propuštění, je také třeba naučit se správně pracovat se zbývajícími zaměstnanci.

- Nechte komunikační kanály otevřené. Zaměstnanci, které jste nepropustili, cítí přirozený hněv a smutek z uplynulých událostí. Proto je důležité vysvětlit jim v první řadě, proč bylo propouštění nezbytné. Naslouchejte problémům zaměstnanců a je-li to možné, ujistěte je, že mají svou práci jistou.

- Zajistěte, aby zaměstnanci byli vytížení. Nebudou se pak neustále soustředit na problémy, které vedly k propouštění. Pokud nebudou mít dostatek věcí na práci, mohou propadnout panice nebo přispívat ke vzniku kolektivních fám.

- Plánujte budoucnost. Začněte zavádět své plány do budoucna, se kterými seznámíte zaměstnance. Dáte jim tak vizi budoucnosti.

- Zůstaňte klidní a spolehliví. Propouštění neovlivní jen vaše zaměstnance, ale i váš duševní stav. Zaměstnanci by neměli vidět váš strach.

-kk-
Zdroj: Morebusiness.com - americký web pro malé podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Morebusiness.com