Jak rozvíjet zkušenější projektové manažery? Máme odpověď!

Vytisknout

Jan Doležal, ředitel PM Consulting s.r.o.

Pokud je potřeba rozvinout junior projektového manažera, je to celkem jednoduché – pošleme ho na kurz základů projektového řízení. Když už má dotyčný člověk základy za sebou a už odřídil nějaký ten projekt, je to už složitější.

Pokud je v organizaci konsensus ohledně některé z metodik a standardů projektového řízení, lze jej nechat proškolit a certifikovat v daném standardu. Je však třeba počítat s tím, že daný kurz bude především příprava ke zkoušce, dril na testy, než aby se zabýval ryze praktickými otázkami při řízení projektů.

Co si tedy počnout v případě, že už máme své PM certifikované (nebo z nějakého důvodu po certifikacích PM netoužíme), ale chceme je dál rozvíjet? Jednak pro dobro firmy, jednak jako prvek motivace? Tuto otázku jsme řešili s HR pracovníky našich zákazníků několik let a konečně máme odpověď a zároveň smysluplný rozvojový plán! Začněme ale od začátku.

Rozvoj základních dovedností

Pro pochopení základních principů projektového řízení nám vykrystalizoval jako ideální trénink „Simulace projektu – Pacifická dráha“. Je to manažerská hra, během které musí tým skutečně zrealizovat zadaný projekt – byť jen jako model na stole. Účastníci řeší rozpočet, harmonogram, týmovou spolupráci, reporting a vše ostatní jako na reálném projektu. Zážitková forma tréninku je přitom hodnocena jako nejlepší způsob, jak předat porozumění klíčovým principům.

Návazně lze pro PM uspořádat kurz „Projektové řízení krok za krokem“, který na sérii případových studií demonstruje správné použití základních nástrojů a metod. Těm, kteří mají za sebou Simulaci projektu, už nemusíme vysvětlovat, k čemu ty věci jsou, ale můžeme se soustředit na správné použití, což je velká výhoda.

Co dál?

Oba výše popisované tréninky vedou k výborné zpětné vazbě a časté otázce: Co dál? Nějakou dobu jsme v podstatě neměli jinou odpověď, než některou z certifikací z oblasti projektového řízení, která je ale spíše specifickým než pokročilým rozvojem (obdobně jako např. Agilní projektové řízení).

Oproti obecným znalostem doručeným našimi předchozími tréninky totiž kurz přípravy k certifikaci (realizujeme PMI, IPMA i Prince2) přináší spíše upřesnění, že v daném standardu se daná záležitost řeší tak a tak, než že by to bylo něco zcela nového. Tím nechci nijak devalvovat význam certifikace PM, obzvlášť pokud chce být dotyčná osoba skutečný profesionál v oboru projektové řízení. Některá z certifikací k tomu určitě patří, nejlépe ta, která převažuje v rámci firmy či u zákazníků.

Otázka „co dál“ ale zůstává, ať už se certifikací prošlo nebo náš PM „jen“ řídil nějakou dobu čím dál složitější projekty. Pokud se sám od sebe chtěl rozvíjet, zřejmě si i přečetl některou z knih, které se oboru věnují (např. Doležal a kol. – Projektový management), takže standardně pojatý kurz, na kterém se dozví jen věci, které si už někde přečetl, jej zřejmě neosloví a hlavně, neposune.

Obecně lze také konstatovat, že poté, co lidé projdou naší simulací projektu nebo PM krok za krokem, kurz založený na Powerpointu a flipchartu je už pro ně pasé, neosloví a nefunguje. Tudy prostě cesta nevede.

Pokročilý rozvoj

Vytvořili jsme tedy kurz „Pokročilé projektové řízení“, který je založen na role-play simulaci rozhodujících okamžiků v rámci životního cyklu projektu. Účastníci v každém bloku obdrží společné informace o celkové situaci a také konkrétní zadání role, kterou budou zastávat. Po krátké přípravě je potřeba provést zadané úkoly a splnit své individuální cíle.

Účastníci tréninku se tak musí vypořádat s komplexními situacemi a vyjednáváním mezi zainteresovanými stranami. Přitom si projdou např. výběrem vhodného projektu k realizaci v předprojektové fázi, zahájením projektu, sestavením plánu řízení projektu nebo také změnami a krizemi během realizace. Přitom se role průběžně mění, takže si každý účastník vyzkouší různé úhly pohledu. Na závěr každého bloku je zařazena intenzivní zpětná vazba.

Nenásilnou a poutavou formou jsou tak doručeny znalosti a informace nejen o pokročilých nástrojích a metodách projektového řízení, ale také o různorodosti pohledu zainteresovaných stran a potřebného přístupu projektového manažera v těchto situacích. Zkrátka věcí, které se z knih jen tak nevyčtou a na powerpointových kurzech nezískají – to je prostě potřeba zažít, uvědomit si.

Specifické zaměření

Další možnosti rozvoje v oblasti projektového řízení už jsou veskrze specifického zaměření. Buďto se jedná o vyšší stupně některé z certifikací, Agilní projektové řízení nebo třeba kurz Jak nastavit systém řízení projektů, pokud se dotyčný člověk postupně stává tvůrcem a správcem příslušných procesů.

Jak začít a co nedělat?

Pokud chcete nastavit smysluplný systém rozvoje projektových manažerů vaší firmy či organizace, je třeba si nejprve stanovit potřebné úrovně vašich PM a kolik jich je na dané úrovni asi potřeba. Zřejmě není nezbytné, aby byli všichni projekťáci seniorní.

Na menší projekty stačí junior a ten pokud projde naší Simulací a Projektovým řízením krok za krokem, bude mít dobré předpoklady odvést dobrou práci. Jistě lepší, než když jej pošlete přímo na základní stupeň přípravy k některé z certifikací, protože tam zjistí především, jak funguje daný standard, než jak by si měl připravit a odřídit svůj projekt.

Teprve následně má smysl rozvíjet specifičtějším způsobem – certifikací nebo třeba Agilním PM, pokud se daná organizace snaží o implementaci agilních principů. Je vhodné, když jde člověk k certifikaci s obecnou znalostí principů a nástrojů PM. Vyšší stupně všech certifikačních modelů to dokonce předpokládají či přímo vyžadují.

Pro další rozvoj těch, na které sázíte, je tu Pokročilé projektové řízení, které pomůže uvědomit si další principy a osvojit si další nástroje, na které doposud nebyl prostor, ale složitější projekty je vyžadují.

Pokud ve vaší organizaci není zřejmé, která metodika PM by byla nejvhodnější a co by vlastně měli projektoví manažeři umět, je dobré začít analýzou situace. Obraťte se na nás, rádi se staneme partnery i vašich projektů.

Autor článku

Obsah byl připraven ve spolupráci

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace