Jak se vyrovnat s kritikou

Naučit se zvládat kritiku pracovních výsledků, často v souvislosti s nedostatkem času, to je úkol, s nímž se v průběhu kariéry musí vyrovnat většina lidí. Vysoké nároky zaměstnavatele většinou nejsou vyváženy odpovídajícím uznáním a chválou. Znáte to: ještě jste neodevzdali poslední projekt a už začínáte pracovat na dalším. V časové tísni se každý sem tam dopustí chyby. O to těžší je naučit se nebrat kritiku pracovního výkonu osobně.

S kritikou a negativním komentářem na adresu své práce se nedokáží vyrovnat především ti, kteří nemají mnoho profesionálních zkušeností. Koneckonců, do svého výkonu vždy vkládáme osobní angažovanost a individuální schopnosti. Člověk velmi těžce nese, když pak u nadřízeného nenalezne kladný ohlas, ale naopak se setká s kritikou. Bohužel však právě v hektické době všedního dne na chválu jaksi nezbývá čas,a tak se dozvídáme především to, co se nám nepodařilo.

Abyste takovýmto situacím předešli, je vhodné nejprve definovat jasné požadavky a očekávání vašeho nadřízeného. Když dostanete nový úkol, zeptejte se ho, jakého cíle máte dosáhnout, kolik času na to máte a na cokoliv dalšího, co vám při práci může pomoci. Tímto způsobem se rychle naučíte odhadnout, co se od vás očekává a jak můžete tomuto očekávání vyjít co nejvíce vstříc.
Zdroj: IFormát - web slovenského magazínu Formát
Zobrazit přehled článků ze zdroje IFormát