Jak se zbavit nevhodného šéfa nebo zaměstnance

Ilustrační snímek

To, že se šéfové zbavují nevyhovujících zaměstnanců je běžné. Jakkoli divně to může znít má však i zaměstnanec možnost zbavit se nevhodného šéfa, bude-li to skutečně třeba. Zbavit se někoho ovšem neznamená vyřizovat si osobní účty. Musí vždy existovat objektivní a potvrzený důvod. Navíc je třeba vždy postupovat tak, aby se jednotlivé strany při propouštění vyhnuly soudnímu sporu.

Chce-li tedy zaměstnavatel legálně a objektivně propouštět zaměstnance, měl by se řídit následujícími doporučeními:
- Nejprve je nutné vypracovat firemní směrnice a definovat v jejich rámci nejčastější přestupky a možné sankce. Každý zaměstnanec musí mít před podpisem firemních směrnic vždy čas na to, aby si je pročetl.
- Je třeba písemně dokumentovat všechna varování, která byla zaměstnanci vyslovena.
- Nereaguje-li zaměstnanec na slovní námitky, je vhodné zaslat mu písemné varování.
- Po písemných upozorněních by mělo následovat slovní řízení s problémovým zaměstnancem, jehož by se měli zúčastnit vedoucí pracovníci podniku a manažer lidských zdrojů, případně majitel.
- Nyní již zaměstnanec ví, co může od zaměstnavatele očekávat. Schůzka, na níž mu bude oznámeno propuštění tak může být již velmi krátká.
- Jestliže se propuštěný zaměstnanec přes všechny zaměstnavatelem podniknuté kroky rozhodne zahájit proti bývalému zaměstnavateli právní řízení, může firma ještě zvážit zvláštní odstupné pro tohoto zaměstnance za to, že se písemně zřekne svých právních nároků. K tomu by však díky výše popsané posloupnosti opatření nemělo docházet často.

Článek nabízí také tipy pro zaměstnance, kteří se chtějí objektivně a oprávněně zbavit svých nevhodných nadřízených. Hodit se mohou zejména tehdy, mají-li zaměstnanci svou práci skutečně rádi nebo ji skutečně potřebují a jejich nadřízení mají přehnané nároky či obecně špatný přístup.
- Chová-li se nadřízený nevhodně, je třeba jeho chování písemně dokumentovat, specifikovat vždy nejen konkrétní chování, ale i celou situaci – kontext, místo, čas, svědectví zaměstnanců apod. Materiály je následně třeba předat oddělení lidských zdrojů.
- Zaměstnanec by se ve své snaze upozornit na nevhodný přístup nadřízeného rozhodně neměl chovat jako on, ale zachovat si slušnost.
- Dobré je také naučit se předvídat reakce nadřízeného a snažit se zbavit ho jeho nepřirozeně dominantní pozice.
- Vhodné je i ukázat humor a přesvědčit tak nadřízeného, že z něho zaměstnanci nemají strach.
- Ve finální fázi tak nadřízený může své špatné chování opustit, jelikož jednoduše zjistí, že na zaměstnanec již nemá žádný vliv.

Zdroj: Employer-Employee.com - Server pro zaměstnance a zaměstnavatele. Články, knihy a zprávy z oblasti HR.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Employer-Employee.com