Jak si udělat nepřátele

Existuje minimálně 30 způsobů, jak si v práci udělat nepřátele.

1. Vždy opravujte ostatní, když nemají pravdu.

2. Vyhýbejte se řešením výhodným pro obě strany a místo toho se vyžívejte v neúspěchu svých oponentů.

3. Překvapujte lidi špatnými zprávami.

4. Slibujte příliš.

5. Buďte nedostatečně výkonní.

6. Umožněte druhým, aby spoléhali na vaše slovo, a pak nedodržujte své sliby.

7. Buďte sarkastičtí.

8. Rozšiřujte fámy.

9. Vychloubejte se.

10. Lžete.

11. Ponižujte druhé.

12. Jednejte v rozčilení.

13. Neustále zpochybňujte motivy druhých.

14. Buďte příliš zaneprázdnění, než abyste se mohli věnovat ostatním.

15. Nerespektujte čas druhých.

16. Pronášejte nepodložená obvinění.

17. Buďte bezcitní.

18. Ignorujte běžnou zdvořilost.

19. Neodpovídejte na dopisy, telefonáty nebo e-maily.

20. Zapojujte se do osobních útoků.

21. Projevujte kruté a nesmyslné předsudky.

22. Otevřeně si užívejte nepohodlí druhých.

23. Uvádějte druhé do rozpaků.

24. Prozrazujte důvěrná sdělení.

25. Požadujte uznání, které vám nepřísluší.

26. Buďte přehnaně kritičtí.

27. Buďte indiskrétní.

28. Buďte sprostí.

29. Dívejte se na lidi shora.

30. Podlézejte nadřízeným a kopejte pod sebe.

Všechny tyto prohřešky se dají shrnout do jednoho slova - nerozvážnost. Rozvážnost vyžaduje čas a úsilí. Nepřichází sama.

-kk-

Zdroj: U.S. News & World Report - americký web věnovaný vzdělávání, zdraví, financím a kariéře
Zobrazit přehled článků ze zdroje U.S. News & World Report