Jak si udržet nejlepší lidi

V ekonomické recesi se může stát, že úsporné kroky firem - byť neúmyslně - povedou k odchodu nejlepších zaměstnanců. Je proto třeba, aby firmy dokázaly plnit specifické potřeby svých lidí s nejvyšším potenciálem. Zároveň však musejí zajistit, aby to mělo jen minimální vliv na zbytek pracovní síly.

- Nepřestaňte se soustředit na potřeby rozvoje kariéry svých nejlepších zaměstnanců. Nabízejte jim zvláštní projekty a ujistěte se, že využívají možností vzdělávání a rozvoje.

- Připomeňte firemní hodnoty a etické zásady. Vaši nejlepší zaměstnanci chtějí věřit, že si stojíte za něčím speciálním, odlišným. Zajistěte vyvážení krátkodobých potřeb s dlouhodobými cíli a lidskými hodnotami.

- Buďte transparentní. Tito zaměstnanci jsou budoucími vůdci vaší firmy. Sdílejte s nimi proto co nejvíce informací. Ukažte důvěru například tím, že je pozvete na jednání s vyšším vedením.

- Pokračujte v plnění jejich potřeby kamarádství. Zaměstnanci s vysokým potenciálem chtějí být uznáváni a pracovat se stejně dobrými kolegy.

- Dělejte více než jen snižování nákladů. Ujistěte své nejlepší lidi, že se soustředíte na dlouhodobé cíle.

- Zapojte je do řešení. Zaměstnanci s vysokým potenciálem chtějí přispět. Postavte je proto do čela týmů, které budou řešit důležité aktuální problémy.

- Ukažte, že si jich vážíte. Neschopnost ukázat nejlepším lidem, že mají pro vás hodnotu, povede k tomu, že od vás odejdou.

- Řešte problémy s odměňováním. Zaměstnanci s vysokým potenciálem chápou obtížnost ekonomické situace. Zároveň však potřebují ujištění, že je stále v jejich zájmu u vás zůstat. Přemýšlejte proto kreativně, jak je odměňovat a mluvte s nimi o těchto záležitostech.

-kk-

Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues