Jak to mají zaměstnanci vědět?

Jak to mají zaměstnanci vědět?

Schopnost organizací dosahovat kvality vychází ze schopnosti managementu komunikovat se zaměstnanci například o otázkách bezpečnosti práce. V řadě případů však nedochází k efektivní komunikaci a porozumění, ale pouhému předávání informací. V dnešní době elektronické komunikace dochází často k přehlcení informacemi a následnému nepochopení klíčových záležitostí.To, co zaměstnanci nevědí přitom může je i firmu poškodit a vyjít velice draho.

Čtenáři amerických magazínů **Human Resource Executive** a **Risk and Insurance** se v aktuálním průzkumu shodli na tom, že považují komunikaci se zaměstnanci za důležitou, pouze 39 procent z nich však má dlouhodobý program firemní komunikace. Dopad špatné komunikace na postoje a výkonnost zaměstnanců je přitom jasný, zahrnuje cynismus, podezřívání a nedůvěru mezi nadřízenými a podřízenými. Jestliže chce firma uspět v oblasti bezpečnosti, management musí zvýšit úroveň organizační inteligence prostřednictvím komunikačního systému.

K optimalizaci bezpečnosti práce musí organizace prověřit způsoby řešení bezpečnostních záležitostí v klíčových komunikačních systémech integrovaných do organizačních hodnot a cílů. Konkrétně se jedná o následující:

- klíčové dokumenty upravující organizační pravidla,
- rutinní kontakty managementu se zaměstnanci,
- formální schůzky a školení,
- systémy zpětné vazby,
- systémy měření,
- systémy uznání a hodnocení,
- rozhodnutí a praxe managementu.

-kk-
Zdroj: Occupational Hazards - bezpečnost práce a ergonomie ve firemních programech, legislativa, řízení, zdraví
Zobrazit přehled článků ze zdroje Occupational Hazards