Jak udělat dobrý projekt

Jak udělat dobrý projekt

Pokud chcete vytvořit úspěšný projekt, který bude splněn včas a s těmi správnými lidmi, potom se držte těchto rad.
1. Vyberte projekt.
2. Určete jaké jsou požadavky zákazníků, jež se týkají vašeho projektu.
3. Určete rozsah projektu a to, jaký od něj očekáváte výsledek.
4. Definujte cíle projektu . Určete jakým způsobem je budete měřit. Umožní vám to zjistit, zda byl projekt úspěšné zvládnut.
5. Určete, jakým způsobem budete komunikovat mezi jednotlivými členy projektu.
6. Zaznamenejte si body, které je nutné udělat, aby byl projekt úspěšný.
7. Neustále se snažte hodnotit, jak projekt splňuje původní očekávání.
8. Určete, zda jsou potřební další lidé a prostředky k úspěšnému dokončení projektu.
9. Připravte si plán operací, které je nutné učinit ke splnění jednotlivých kroků.
10. Stanovte si metodu na kontrolu jednotlivých kroků.
11. Zapojte akční plán.
12. Určete, jakým způsobem budete v budoucnu zjišťovat efektivitu projektu.
13. Zjistěte, zda provádění projektu odpovídá očekávání jednotlivých jeho členů.
14. Oslavte případný úspěch.
15. Zjistěte, jaké zkušenosti ze stávajícího projektu můžete použít v budoucnu.
-kh-

Zdroj: About HR - část amerického portálu About.com pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje About HR