Jak vést interní vyšetřování

Interní vyšetřování domnělého špatného chování zaměstnanců vyžaduje dovednosti a takt. Ti, kteří jsou tímto úkolem pověřeni, musí vyvážit pečlivost a fér zacházení vůči těm, kteří jsou v podezření. Před oficiálním disciplinárním jednáním je mimo jiné třeba shromáždit kvalitní důkazy.

Důležité body:

- Osoby, které vedou vyšetřování by se neměly účastnit rozhodování v případném následném disciplinárním slyšení.

- Ve vážnějších situacích zvažte suspendování zaměstnance při plném platu.

- Přistupujte k vyšetřování s otevřenou myslí a dopředu promyslete, jaké důkazy potřebujete získat.

- Pokud se rozhodnete konfrontovat zaměstnance, vůči kterému padlo obvinění, ujasněte, že se ještě nejedná o disciplinární slyšení.

-av-
Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management