Jak vést nesnadný rozhovor se zaměstnancem

Pokud řídíte lidi a pracujete v lidských zdrojích, nebo ne přímo tam, ale záleží vám na dobrých vztazích na pracovišti, nevyhnete se nesnadným rozhovorům se zaměstnanci. Mohou se nevhodně oblékat, mít nedostatky v osobní hygieně, chovat se příliš vyzývavě, neudržovat pořádek nebo vystupovat vulgárně. To je jen několik příkladů chování, na které byste měli reagovat adekvátní zpětnou vazbou.

- Hledejte svolení pro poskytování zpětné vazby. I když jste přímým nadřízeným daného zaměstnance, začněte tím, že mu nejprve řeknete, že máte určitou zpětnou vazbu, kterou s ním chce sdílet. Zeptejte se, zda je na to nyní vhodná doba, nebo by mu vyhovoval jiný čas či místo.

- Začněte pozvolna. Nepouštějte se hned do kritiky. Umožněte zaměstnanci, aby se na vaší zpětnou vazbu připravil. Upozorněte ho předem, že půjde o věci, které se nesdělují lehce. Pokud se necítíte příjemně, když musíte danou vazbu sdělovat, řekněte to na rovinu.

- Často budete jednat na základě stížností ostatních. Nezbavujte se ale vlastní odpovědnosti tím, že se ospravedlníte sdělením, že si stěžoval někdo jiný. Jen by to posílilo rozpaky a poškodilo vaše snahy.

- Nejlepší zpětná vazba je přímá a jednoduchá. Nesnažte se jen chodit okolo problému. Mluvte se zaměstnanci přímo, protože jde o záležitost, kterou je třeba řešit v zájmu úspěchu celé firmy.

- Zdůrazněte pozitivní vliv změny chování. Vysvětlete zaměstnanci, jak odpor ke změně nevhodného chování může ovlivnit jeho další kariéru.

- Dohodněte se, co zaměstnanec udělá. Stanovte si termín nápravy a časový rámec, v němž se má zaměstnanec začít chovat jinak a také budete sledovat reakce ostatních.

- Sledujte vývoj situace. To, že daná problém vznikl jednou, naznačuje, že se může objevit i v budoucnosti. Bude proto možná nutné vyjasnit si totéž víckrát. V případě, že se nic nezmění, je na místě disciplinární postih.

-kk-

Zdroj: About HR - část amerického portálu About.com pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje About HR