Jak vyjít s problematickými kolegy?

Každý se někdy setkal s určitým problematickým kolegou. Ať už vás obtěžuje přílišnými detaily ze svého soukromého života nebo jiným neprofesionálním chováním, je třeba naučit se efektivně spolupracovat. Článek přichází s několika radami.

- Ujistěte se, že máte společné cíle.

- Snažte se na věci dívat z jeho pohledu.

- Naučte se nereagovat agresivně, když se vás snaží vyprovokovat.

- Udělá-li kolega chybu, vysvětlete mu to, ale nenuťte ho k omluvě.

- Neberte si to osobně.

- Buďte slušní, zachovejte profesionalitu.

- Zamyslete se nad svým vlastním chováním. Uvědomte si, že i vy můžete frustrovat své kolegy.

-kk-

Zdroj: CareerBuilder - největší americký portál s nabídkami zaměstnání
Zobrazit přehled článků ze zdroje CareerBuilder