Jak vypadá efektivní spolupráce s tlumočníkem

Tlumočení je zprostředkování mluvené komunikace mezi lidmi hovořícími různými jazyky. Neznamená to ale překlad slovo od slova. Jednota tlumočníků a překladatelů vydala příručku, v níž shrnuje důležité věci, které by klient měl v souvislosti s tlumočením znát.

Důležité je vědět, že tlumočník je váš spojenec, jehož úkolem je vyjádřit v jiném jazyce to, co chcete sdělit. Je povinen zachovat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl na neveřejných jednáních. V zájmu každého klienta je, aby tlumočníkovi co nejvíce usnadnil práci, a posluchači se tak mohli co nejpřesněji dozvědět, co jim chcete říci.

Ideální je poskytnout tlumočníkovi potřebné materiály týden předem. Tlumočník potřebuje znát zejména název dané akce a její téma. Měl by také dostat program akce a jména účastníků. Vedle jmen jsou pro tlumočníky nejobtížnější čísla a zkratky. Věnujte jim proto předem dostatečnou pozornost, aby nedošlo ke zkomolením a omylům. Podobně je tomu i s odbornými termíny nebo naopak příliš administrativním způsobem vyjadřování, kdy řečníci hovoří příliš vágně.

Při přípravě vaší řeči, kterou chcete, aby tlumočník převedl do jiného jazyka, pamatujte také na obezřetné využívání citátů či veršů. Vtipů, zejména jazykových a vázaných na kulturu, se raději vyhněte zcela. Pokud se chystáte promítat prezentaci nebo videozáznam, i to by měl tlumočník mít k dispozici předem.

-kk-

Zdroj: Jazyky.com - český portál o jazykovém vzdělávání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Jazyky.com