Jak vytvořit prostředí, ve kterém se zaměstnanci nebojí mluvit s HR oddělením

Bohužel, v řadě společnostech je HR vnímáno stále jako prodloužená ruka managementu, která primárně zastává zájmy vedení firmy a se kterou je lepší jako zaměstnanec spíše nepřicházet do kontaktu. Pro HR specialistu je přitom extrémně důležitá zpětná vazba ze strany zaměstnanců, bez které nemůže efektivně uvést žádné změny. Bez kvalitních dat o spokojenosti zaměstnanců a bez průběžné zpětné vazby ze strany pracovníků má personalista práci značně ztíženou. A proto se v tomto článku podíváme na to, jak lépe nastavit ve vaší firmě kulturu sdílení a komunikace s HR a jak zajistit, aby se vám zaměstnanci se svými obavami, požadavky a návrhy více svěřovali.

Ilustrační snímek

Setkávání se na neutrálním území

Podle ChangeBoard.com je prvním krokem při nastavení vzájemné důvěry vhodné zvolení lokace, kde se se zaměstnancem k dialogu potkáte. Jděte vy za ním do jeho kanceláře nebo se sejděte na neutrální půdě. Pokud se budete scházet u vás, vytvoří to v pracovníkovi psychologický blok z „výslechu“.

Bavte se se zaměstnanci, i když se nic negativního neděje  

Aby byli pracovníci ochotni se vám svěřit i ve chvíli, kdy se děje něco negativního, musí být v každém případě zvyklí se s vámi o svých zkušenostech a názorech bavit. Nastavte si proto pravidelná setkání se zaměstnanci i ve chvíli, kdy se zdánlivě nic neděje.

Oceňujte zpětnou vazbu

Mějte na paměti, že pracovník často musí překonávat obavu z určitého postihu, když se vám svěřuje se svými názory a nápady, a proto zpětnou vazbu od zaměstnanců náležitě oceňujte.

Uvědomte si, co sebou nutně přináší vaše postavení

Se zaměstnancem nikdy nemůžete hovořit jako rovný s rovným. To je dáno vaším postavením. Uvědomte si, že fakt, že zastupujete především zájmy firmy, nutně tvoří bariéru mezi vámi a daným pracovníkem.

Nepospíchejte

Vyhrazte si na dialog se zaměstnancem vždy dost času, abyste nemuseli spěchat a nenutili v rychlosti pracovníka říci vám všechno najednou. Mnoho informací tak zůstane skryto a zaměstnanec se vám neotevře tak, jak by mohl.

Nevnášejte do konverzace vlastní emoce

Ať jsou vaše názory jakékoliv, tak pokud nekorespondují s názory zaměstnance, nechte si je pro sebe. Jste tu od toho, abyste se naladili na vlnu daného zaměstnance a na základě toho od něj získali nezkreslenou zpětnou vazbu.

 

-mm-

Zdroj: Changeboard - britský portál zaměřený na HR a rozvoj kariéry
Zobrazit přehled článků ze zdroje Changeboard