Jak zaměstnanci ztrácejí čas

Ztrácet čas v práci lze různými způsoby. Podle nedávného výzkumu společnosti America Online a serveru Salary.com se nejčastější jedná o surfování po Internetu a společenskou konverzaci s kolegy. Průměrný Američan ztratí podobnými činnostmi 1,7 hodiny denně (navíc k přestávkám na oběd a mezi úkoly). Odpovídá to 20 procentům pracovního času denně.

Výzkum ukázal, že ke ztrácení času v práci vede zaměstnance především nedostatek práce, příliš dlouhá pracovní doba, pocit nedostatečného finančního ohodnocení, nudná činnost a také odpor k vlastnímu zaměstnání. Vedle surfování o Internetu a konverzace s kolegy se zaměstnanci ve svém neproduktivním čase věnují také vyřizování osobních záležitostí a osobním telefonátům, záměrně si prodlužují obědy či přestávky a vyřizují osobní pochůzky.

I když ztrácení času v práci vypadá zcela negativně, má i některé pozitivní důsledky. Pomáhá například zaměstnancům odpoutat se od řešených problémů, promluvit s druhými lidmi a posléze najít kreativnější řešení. Slouží také jako možnost k načerpání nových sil na zbytek dne.

-kk-

Zdroj: Salary.com - americký portál věnovaný odměňování zaměstnanců
Zobrazit přehled článků ze zdroje Salary.com