Jak zařídit, aby tým fungoval

Článek se zabývá zefektivněním týmové práce. Jako její hlavní úskalí vidí:
* Nedostatek důvěry mezi členy navzájem. Ten je způsoben strachem z možného zesměšnění před ostatními členy týmu. Překonání strachu je zdlouhavá záležitost, ale lze toho docílit tím, že členové odkryjí trochu ze svého soukromí.
* Strach z konfliktu. Pakliže se tým vyhýbá otevřenému konfliktu, vzniká u něj možnost konfliktu skrytého, jenž je ještě horší. Doporučuje se tedy otevřeně sdělit ostatním svůj názor a prodiskutovat jej.
* Vyhýbání se zodpovědnosti. Tým, v němž se všichni bojí převzít zodpovědnost za cokoli, nemá reálnou šanci ničeho dosáhnout. Pakliže se zodpovědnost rozdělí na dílčí části a přidělí každému jednotlivci v týmu, může se poté každý z nich i celý tým dohromady těšit z výsledku.
* Jasný cíl. Tým pracuje lépe, má-li před sebou jasně definovaný cíl. Dosažením cíle se také lépe hodnotí celková práce týmu, což jej zároveň motivuje dále.

**Datum vydání:** I/2003
Zdroj: HotJobs.com - pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje HotJobs.com