Jak zlepšit firemní komunikaci

Správná komunikace se zaměstnanci je nedílnou součástí produktivních pracovišť. Článek proto přináší rady od amerických odborníků na řízení lidských zdrojů.

- Podpořte funkci firemní komunikace vývojem každoročních komunikačních plánů, které se budou soustředit na dodávání dílčích užitečných informací spíše než na jednorázové zásobování zaměstnancům velkým množstvím informací.

- Pravidelně zapojujte zaměstnance do diskuse o nových produktech a opatřeních. Pokud jim pouze sdělíte, že nějaké novinky existují, v podstatě to nikoho z nich nebude zajímat.

- Při sdělování nových informací vždy buďte struční a jasní, vysvětlete zaměstnancům, jaké aspekty novinek se jich skutečně týkají a jaké výhody jim přinesou.

- Ujistěte se, že máte k dispozici pasivní, aktivní i pohotovostní komunikační kanály, protože ne všechny informace je možné sdělovat se stejnou intenzitou.

- Elektronická pošta není ideální prostředek sdělování důležitých informací zaměstnancům. Elektronickou komunikaci je třeba vyvážit s osobní.

- Nejideálnější způsob sdělování důležitých informací je interpersonální komunikace (skupinové mítinky, osobní schůzky apod.).

- Schůze využijte k podpoře nových myšlenek, nikoli pouhému oznamování informací. Naslouchejte zaměstnancům a vyzývejte je k projevu vlastního názoru.

-kk-

Zdroj: Workindex.com - rozcestník k řešením v oboru lidských zdrojů, nové informace pro personalisty
Zobrazit přehled článků ze zdroje Workindex.com