Jako včeličky

Být v práci hodně vytížený je dobré. Čím více jste vytížení, tím je to dokonce lepší, protože když pořádně není co na práci, lidé začínají nebezpečně zvolňovat krok. Většina manažerů udává, že vedení firem má vysoké požadavky, na čemž není nic špatného, jsou-li tato očekávání realistická. Zbývá však přibližně deset procent vedoucích pracovníků, od kterých toho zaměstnavatelé příliš nepožadují.

Práce ve firmě, která nevyvíjí žádný tlak na výkonnost pak bývá nudná, vede k lenosti a v horším případě i k apatickému přístupu k zaměstnavateli i zákazníkům. Nedostatečné vytížení v práci se může objevit na všech organizačních úrovních a způsobit ztrátu zájmu zaměstnanců. Výzkumy z posledních let naštěstí naznačují nárůst objemu práce. Nelze však slučovat pracovní vytížení, které je zdravé pro zaměstnance i zaměstnavatele, s přepracováním, jež nepřinese nic dobrého žádnému z nich.

-kk-
Zdroj: darwinmag.com - Magazín věnovaný informačním technologiím a managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje darwinmag.com