Jeden musí z kola ven

Jeden musí z kola ven

Článek nabízí velkou škálu zajímavých rad z oblasti přijímání nových myšlenek či řešení a tipy jak motivovat a povzbudit své zaměstnance. Pokud někdo přijde s novou myšlenkou, jak řešit určitý problém, musíme nejdříve zvážit, zda je pro nás nápad vůbec použitelný. Mějte na paměti, že každá myšlenka je před použitím v podstatě bezcenná.

Pokud je návrhů více, většinou budete muset vybrat pouze jeden. Třídění může probíhat pomocí velmi jednoduchého nástroje. Rozdělte návrhy řešení do několika kategorií. První stupeň je nápad jednoduchý. Není náročný časově ani finančně. Druhý je střední obtížnost, kdy finanční stránka je přijatelná a realizace myšlenky trvá do šesti měsíců. Obtížně proveditelné nápady jsou zejména časově náročné. Klíčovými kritérii mohou být čas, peníze, přijatelnost (morální a právní) nebo lidský faktor, zejména spravedlnost vůči všem zúčastněným.

Autor článku zvažuje také ekonomická kritéria a faktory, které při přijímání řešení bere v potaz americká námořní pěchota. Protože je ale řešení problémů především kreativní činností, můžete si zkusit zodpovědět zcela netradiční otázky:
* Jak by stejný problém řešilo dítě?
* Co kdyby nezáleželo na výdělku?
* Co kdyby vaše časové možnosti byly nevyčerpatelné?

**Datum vydání: III/2002**
Zdroj: HumanResources.com - kanadský portál pro zaměstnance i zaměstnavatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje HumanResources.com