Jeden pracovník ve více týmech: Výhody a nevýhody

V anglicky psaných odborných textech se v oblasti HR a managementu začíná hojně objevovat spojení „multi-team membership“, tedy členství jednoho pracovníka ve více týmech najednou. V praxi to vypadá tak, že jeden zaměstnanec „nekope“ pouze za jeden tým, ale napůl se například věnuje obchodu v rámci jednoho týmu a napůl online marketingu v rámci druhého týmu. Je toto dobrá cesta? A pokud ano, pro koho? Není lepší, aby se dodržovala tradice toho, že se jeden zaměstnanec věnuje primárně jedné práci? Jaké jsou výhody a nevýhody případných alternativních řešení? Na tyto otázky se pokusíme odpovědět v následujícím článku.

Ilustrační snímek

Důvody vzestupu vícečetného členství

Článek serveru TrainingZone uvádí, že na západě je praxe členství ve více týmech poměrně běžná. Zvláště ve firmách, které sestávají z pracovníků, kteří nejsou technicky úzce specializovaní. Jedním z důvodů, proč je tento trend momentálně na vzestupu, je nedostatek pracovní síly. Firmy si totiž musí často vystačit se stávajícími zaměstnanci v pokrytí nových agend a jejich práci tak po přeškolení rozdělují na více oblastí.

Výhody členství ve více týmech

  • Nové podněty. Jestliže je součástí týmu někdo, kdo je „externista“ pro daný tým a věnuje se i jiným oblastem v rámci firmy, tak vidí věci v širším kontextu a může přinášet inovativní nápady a nové myšlenky.
  • Postupování podle priorit společnosti. Pokud se pozornost pracovníka rozdělí do více týmů a projektů, nebere pak v potaz jenom priority a cíle daného separátního týmu, ale má více na paměti i obecnější priority dané firmy jako celku, z čehož může společnost profitovat.
  • Porozumění mezi týmy. Určitá nevraživost mezi týmy je častá a právě pracovníci, kteří svým vícečetným členstvím v týmech jednotlivé skupiny propojují, pomáhají zakopávat válečné sekyry.

Nevýhody členství ve více týmech

  • Nejasné rozvržení práce. Je zřejmé, že pracovník musí mít dáno, kolik času věnuje jednotlivým týmům a projektům. Málokdy ale potřeby odpovídají plánům a tak se často stává, že projektu, který to tolik nepotřebuje, se věnuje příliš mnoho času, a obráceně.
  • Nedostatek expertizy. Věnovat se projektům jenom částečně znamená mít i pouze částečný vhled do celé problematiky. Proto se členství ve více týmech nedoporučuje ve firmách, kde je potřeba maximální a detailní expertiza pracovníků.
  • Vyvíjení tlaku na pracovníka. Rozvržení práce do více týmů sebou nutně nese stres pro daného zaměstnance. Týmy vždy budou mít pocit, že zrovna jim zaměstnanec věnuje málo pozornosti, a stejně tak se může pod tlakem cítit i sám pracovník. Celkový stres z této situace se pak může negativně projevit na výkonu daného zaměstnance.

-mm-

Zdroj: Training Zone - britský portál o vzdělávání dospělých
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Zone