Jedním slovem "bordel"!

Jestli je nějaká věc, kterou můžeme udělat pro svůj úspěch, je to rozvoj našich organizačních dovedností. Jsme posuzováni podle naší osobní organizace a vzhledu naší kanceláře a našich spisů. Také podle rychlosti, s jakou dokážeme najít určitý dokument, telefonní číslo nebo poznámky. I když se přirozeně stáváme efektivnější tím, čím máme více zkušeností a děláme určité typy práce znovu a znovu, můžeme získat výhody rozvíjením chytrých, pečlivých pracovních návyků a využíváním nástrojů a zdrojů, které máme k dispozici. Zde je několik věcí, které mohou pomoci s organizací pracovního života:
* Zjistěte, kde jsou uchovávány hlavní podnikové spisy a sdílené soubory a jak se k nim dostat.
* Dodržujte systém evidence, archivace písemných i elektronických dokumentů, abyste je pak rychle našli.
* Mějte někoho v záloze, kdo ví, jak máte zorganizované spisy, a kdo vás může zastoupit.
* Mějte schránku, aby lidé věděli, kam dávat věci pro vás.
* Zorganizujte si, co je potřeba kdy dokončit.
* Vyhazujte nepořádek, nenechávejte si zbytečné věci.
* Vytvořte si seznam nejdůležitějších telefonních čísel.
* Veďte si jeden hlavní diář.
* Pracujte tak, abyste nemuseli pracovat přesčas.
* Nezapomínejte střídat práci s přestávkami, odpočinkem.
* Udržujte všechny vaše denní poznámky v jednom poznámkové sešitu.
* Perfekcionismus je past, ne všechno, co děláte, musí být perfektní.
-ba-
Zdroj: Vault.com - americký portál a online komunita zaměřená na rozvoj kariéry
Zobrazit přehled článků ze zdroje Vault.com