Jen neptej se proč

Autorka článku zažila mnoho týmových koučingů, zaměstnaneckých porad, schůzí představenstva, obchodních telefonátů, přijímacích pohovorů i hodnocení výkonnosti. Zaznamenala přitom, že nejúspěšnější vedoucí pracovníci dokáží klást správné otázky. Jejich styl dotazování přináší nejlepší týmové výsledky. Pokud bychom chtěli tento styl charakterizovat, v první řadě nikoho neodsuzuje. Cílem není zjednat nápravu, ale podnítit jasnější myšlení a vznik nových řešení. Velmi zřídka používají například slovo „proč“ a neptají se stylem „z jakého důvodu kdo něco udělal“. Namísto toho užívají v otázkách zájmen „co“ a „jak“.

- Co tomu plánu chybí?
- Koho dalšího je třeba zaangažovat?
- Jaké zdroje budou potřeba?

Otázky uvozené těmito zájmeny slouží ke zjišťování příčin skutečností, zároveň však oceňují jednotlivce tím, že pomáhají odhalit oblasti, které by potřebovali zdokonalit. Jedná se o otázky, které dávají zaměstnancům prostor k vlastní odpovědi a směrují k lepším řešením v budoucnu, aniž by je stavěli do defenzivní pozice. Manažer by se měl proto v komunikaci se svým týmem držet následujících zásad:

- Zůstávejte v přítomnosti, soustřeďte se na danou osobu, nikoli výsledky.
- Ujistěte se, že nejste upoutáni na výstup.
- Riskujte chyby.
- Umožněte svým mlčením ostatním sdělit jejich vlastní názory.
- Zajímejte se o to, jak daný člen týmu celou situaci prožívá, jen o míru nesplnění nějakého požadavku.

-kk-

**Datum vydání:** V/2004
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher