Jste špatní šéfové?

Špatní šéfové patří mezi největší překážky firem v otázce udržení zaměstnanců. Problém navíc bývá o to horší, že si tito vedoucí pracovníci neuvědomují, co dělají. Článek proto upozorňuje na to, jak šéfové nevědomky sabotují vzájemný respekt mezi nadřízenými a podřízenými, který je k udržení zaměstnanců nezbytný.

- Obviňování druhých místo přebírání odpovědnosti. Nadřízení by ze svých selhání neměli obviňovat ani podřízené ani jiná oddělení nebo dodavatele. Ve všech případech to zaměstnancům vysílá špatný signál.

- Odmítání včasných rozhodnutí. Manažeři nikdy nechtějí svá rozhodnutí uspěchat. Někteří si však myslí, že vypadají uvážlivě a opatrně, zatímco zaměstnanci je mají za váhavé a  nerozhodné. Zaměstnanci chtějí, aby jejich vůdcové jednali.

- Nedůvěryhodnost. Zejména v obtížných dobách mohou zaměstnanci přicházet za manažery se svými problémy a obavami. Tyto informace by si manažeři měli vždy nechat jen pro sebe.

- Dvojí metr. Zaměstnanci nesnášejí dvojí pravidla. Manažeři by jim měli svým chováním jít příkladem, nikoli mít privilegia.

- Neuznávání zásluh. Manažeři stále často čekají na naplánované hodnocení, aby svým zaměstnanců sdělili, jak oceňují jejich úsilí. Skutečné sdílení zásluh však vyžaduje pravidelnou komunikaci, jak mezi čtyřma očima, tak před ostatními.

-kk-

Zdroj: HR Morning - americký portál pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Morning