Jste znalostní pracovník?

Pojem „znalostní pracovník“ definuje rapidně se zvětšující skupinu na současném trhu práce. Jde o člověka, který si vydělává na živobytí tím, že rozvíjí a používá znalosti. Jestliže tedy někdo pracuje s informacemi, přetváří je nebo sám vytváří a předává je dále, můžeme o něm mluvit jako o znalostním pracovníkovi.

Práce se znalostmi je dána výsledky, které přináší. Právníci například využívají informace z případů, na nichž pracovali a využívají je v dalších případech. Znalostní pracovníci jsou také v důsledku značné nestability současného podnikatelského a obchodního prostředí nuceni se neustále dále vzdělávat a zvyšovat svou kvalifikaci.

Znalostní pracovníci se také umí orientovat v průmyslovém odvětví, v němž pracují, jsou však oceňováni za to, co dokázali. Jak jsme však již zmínili, práce se znalostmi je dána výsledky, které přináší. Jestliže tedy webdesigner navrhuje webové stránky pro nadřízeného, který neví nic o programovacích jazycích pro web, bude posuzován podle kvality webové stránky, kterou vytvoří, nikoli podle struktury kódu, který použije (tedy podle toho, jak využije své znalosti v praxi).

Právě proto, že znalostních pracovníků přibývá, přibývá i nabídek vzdělávacích kurzů. Univerzity nabízí certifikátové programy, počet soukromých vzdělávacích agentur také roste.

**Datum vydání:** V/2002
Zdroj: Monsterlearning - Informace zejména z oblasti učení, školení a rozvíjení schopností zaměstnanců.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Monsterlearning