K pracovní době přistupujte flexibilně

Stále více zaměstnanců může využít možnosti pracovat v pružné pracovní době. Podle výzkumu CIPD je přínos této formy výkonu práce zjevný: zaměstnanci, kteří si vybírají pracovní dobu a místo, se většinou v práci více angažují, práce jim přináší větší uspokojení, mají lepší vztah ke své organizaci a nemají potřebu odejít. Naplno využít potenciál pružné pracovní doby jak pro podnik, tak pro zaměstnance, však není zase tak jednoduché. Zde je několik doporučení, která vyplývají z výzkumu:

Chápejte svůj podnik. Pružná pracovní doba fungující v jiném podniku nemusí být vhodná pro ten váš. U některých profesí je prostě přítomnost zaměstnanců na pracovišti nutná.

- Komunikujte efektivně. Pokud nebudou zaměstnanci podrobně seznámeni s možností pružné pracovní dobu, nebudou ji využívat. 

- Definujte role a odpovědnosti. Manažeři, personalisté i jednotliví zaměstnanci by měli rozumět roli, kterou hraje pružná práce v podnikové kultuře. Je třeba dívat se na ni i z hlediska organizace.

- Vyzkoušejte to. Než pružnou pracovní dobu zavedete v celém podniku, je dobré otestovat ji na menší skupině zaměstnanců. Získáte tak představu o fungování tohoto způsobu práce, bude moci včas přizpůsobit parametry tam, kde je to třeba, a odstranit potenciální problémy.

Ať je pružná práce přijatelná. Přesvědčte manažery o tom, že pružná práce může prospět jak zaměstnancům, tak obchodu. Někteří zaměstnanci si totiž mohou myslet, že pokud nebudou v práci vidět, nebudou mít ani šanci na povýšení.

Měřte a hodnoťte. Monitorujte přijímání pružné práce, hodnoťte její přínos pro hospodářské výsledky. Jen tak ji můžete efektivně řídit.

-hp-

Zdroj: Marketing & Media - zpravodajský server týdeníku Marketing & Media
Zobrazit přehled článků ze zdroje Marketing & Media