Kámen úrazu, nebo odrazový můstek?

To, že se v práci stane něco jiného, něž jsme očekávali ještě neznamená, že vniknuvší situace musí být bezvýchodná. Takové situace naopak představují nový pohled na řešené problémy a nemusí vůbec být překážkou v jejich úspěšném dokončení. Způsob, jakým lidé (zejména vedoucí pracovníci) na pracovištích přistupují k překážkám byl tématem nedávného výzkumu. Je to jakási nová dimenze řízení, která doposud zůstávala uzavřena spíše v oblasti klinické psychologie.

Úspěšní vedoucí pracovníci disponují pěti společnými způsoby zacházení s překážkami:
- Mají velké množství energie pro směřování ke svým cílům. Ta jim pomáhá překonávat překážky.
- Jsou optimisté. Pozitivní myšlení jim pomáhá čelit nečekaným situacím.
- Překážky chápou jako odrazové můstky, nikoli kameny úrazu.
- Přemýšlejí o možných chybách.
- Ve svých snahách se orientují se na budoucnost, nezapomínají však na minulost a dokáží se z ní poučit.

Důležité je, aby vedoucí pracovníci byli schopni vyváženě rozdělit svou energii mezi vnímání nových možností a vnímání překážek na cestě k nim. Pak mohou být ve své řídící funkci nepřemožitelní.
Zdroj: Team Management Systems - Společnost Team Management Systems se zabývá výzkumem a implementací modelů týmové spolupráce. Vytváří případové studie.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Team Management Systems